Данък данъци Данъчно облагане консултант Съветник Експерт Съвет Услуги Консултации България Български ЕС Приход Корпоративен ДДС Акцизи Корпоративна група Декларация Декларации Дружество Международно Двойно Договори Спогодба Избягване Ревизия Жалба Процесуално представителство Органи Ревизионен акт възстановяване Връщане прихващане Физическо лице Юридическо Задължение Преглед Дю Дилиджънс Процедура регистрация Прилагане Обучение Бизнес Управленски Пряк Косвен Лични Местни Такси Начисления Плащане Разходи Разноски Чуждестранни Закон законодателство Трансферно Ценообразуване Постоянни Място на стопанска дейност Дребно Едро Телекомуникации Мини Горива Системи Професионален Приход Работещ Случай Риск Свързани Лица Авансов Становище Адвокат Юрист Социално Осигуряване Осигуровки Проверка инспектор индустрия изготвяне подаване праг Практика Водещ Решение Препоръки Европейски предприятие

Данък данъци Данъчно облагане консултант Съветник Експерт Съвет Услуги Консултации България Български ЕС Приход Корпоративен ДДС Акцизи Корпоративна група Декларация Декларации Дружество Международно Двойно Договори Спогодба Избягване Ревизия Жалба Процесуално представителство Органи Ревизионен акт възстановяване Връщане прихващане Физическо лице Юридическо Задължение Преглед Дю Дилиджънс Процедура регистрация Прилагане Обучение Бизнес Управленски Пряк Косвен Лични Местни Такси Начисления Плащане Разходи Разноски Чуждестранни Закон законодателство Трансферно Ценообразуване Постоянни Място на стопанска дейност Дребно Едро Телекомуникации Мини Горива Системи Професионален Приход Работещ Случай Риск Свързани Лица Авансов Становище Адвокат Юрист Социално Осигуряване Осигуровки Проверка инспектор индустрия изготвяне подаване праг Практика Водещ Решение Препоръки Европейски предприятие
en ru

За нас

Шест причини, които ни правят различни

Нашият екип се състои от професионалисти, които са работили като данъчни експерти в големи предприятия от реалния бизнес, както и във водещите данъчни консултантски практики и в данъчната администрация. Това ни позволява да разгледаме данъчните аспекти на всеки конкретен случай от различни страни, за да намерим най-доброто работещо решение за случая; 
 
Познаваме бизнеса на нашите клиенти
и предоставяме данъчни съвети, съобразени със специфичните изисквания за дейността на всеки клиент, с ясни указания как да се приложат на практика; 
 
Не казваме „не може”
на бизнес начинанията на нашите клиенти, заради риска от неблагоприятни данъчни последици. Винаги търсим и намираме решение, което да отстрани или да намали данъчните рискове и да даде възможност бизнес начинанието да се осъществи по желания от клиента начин;
 
Ангажираме се пряко с резултата
от решенията, които предлагаме на клиентите си. Целта на работата ни е практическата реализация на всеки данъчен съвет, който даваме, а не съветът сам по себе си;
 
Нe налагаме формални правила
при общуването с нашите клиенти. За нас е най-важно да дадем своевременни и адекватни отговори на техните въпроси винаги, когато имат нужда от съвет;
 
Ценим времето на клиентите си
и затова вместо обемни консултантски доклади с излишна информация ние им предлагаме решения с практическа насоченост, представени по възможно най-опростения начин.