Таксприм
довереният
данъчен и правен експерт

Проправяме успешно пътя на вашия бизнес през данъчни и правни предизвикателства

Вижте още

Услуги

Таксприм предлага уникално съчетание от данъчни и правни услуги на мултинационални предприятия и местни корпоративни клиенти.

Предоставяме работещо решение за всеки конкретен случай, съобразено с нуждите на клиента.

Всички услуги

Kлиентите, които
ни се доверяват

Работим за големи чуждестранни и местни предприятия, които осъществяват дейността си в минната, машиностроителната, фармацевтичната, строителната и хранителната промишленост, търговия на едро и дребно, телекомуникационни услуги, транспорт и логистика, както и неправителствени организации.

Наши клиенти са и физически лица, които следва да уредят влизането, престоя и работата си в страната или да изпълнят задълженията си за деклариране и внасяне на лични данъци и осигурителни вноски.

Вижте още

Когато се нуждаете не просто от отговор, а от решение - обърнете се към Таксприм

Свържете се с нас