За нас

Започнахме като семеен бизнес преди почти 20 години. Сега сме довереният данъчен и правен експерт на водещи мултинационални и местни предприятия

Шест причини, които ни правят различни

Нашият екип се състои от професионалисти, натрупали опит като данъчни експерти и юрисконсулти в големи предприятия от реалния бизнес, във водещи консултантски практики и в държавната администрация. Това ни позволява да разгледаме всеки конкретен случай от различни страни и да намерим най-доброто работещо решение.

Познаваме бизнеса на нашите клиенти и предоставяме професионални съвети, съобразени със специфичните изисквания за дейността им, с ясни препоръки как да се приложат на практика.

Винаги казваме „ДА” на бизнес начинанията на нашите клиенти. Търсим и намираме решение, което да ограничи в най-голяма степен данъчните и правни рискове и да осигури осъществяването на бизнес начинанието по желания начин.

Ангажираме се пряко с резултата от решенията, които предлагаме на клиентите си. Целта на работата ни е практическата реализация на всеки професионален съвет, който даваме.

Избягваме налагането на формални правила при общуването с нашите клиенти. За нас е най-важно да окажем своевременно и адекватно съдействие винаги, когато е необходимо.

Ценим времето на клиентите си и им предлагаме решения с практическа насоченост, представени по възможно най-опростения начин.

Кои сме ние 

Красен Кискинов

Управляващ съдружник

Красен Кискинов е ръководител на нашия екип. Той е един от водещите данъчни адвокати в страната с богат опит в областта на правото, консултантските услуги и процесуалното представителство. Има повече от 25 години практика в предизвикателни местни и международни данъчни и правни проекти, в които е участвал като данъчен мениджър, консултант и юрисконсулт. Красен е член на Софийската адвокатска колегия и доскорошен председател на специализирана комисия "Данъци" към Германо-Българската индустриално-търговска камара.

Боряна Василева 

Управляващ съдружник

Боряна Василева е управляващ съдружник в Таксприм, специализирана в дружествено и договорно право, търговски сделки, административни производства, както и в трудовоправни и осигурителни казуси. Наред с това, Боряна е нашият водещ експерт при оказване на съдействие на чуждестранни граждани (експатриати) за влизането, пребиваването и работата им в България и при пътуване извън страната.

Нашият екип

Членовете на нашия екип са практикуващи юристи, натрупали опит като вътрешни данъчни и правни съветници в големи мултинационални предприятия, български държавни органи и водещи консултантски практики. Професионалните ценности на нашия екип включват подход, ориентиран към резултатите и съществените детайли, отлично обслужване, лични умения и опит в реалния бизнес и най-добрите консултантски практики.