Нашите клиенти

Таксприм предоставя професионални услуги основно на корпоративни клиенти.
Гордеем се, че през годините станахме данъчен и правен партньор на множество мултинационални и местни предприятия - всяко сред лидерите в своята област

Наши клиенти са предприятия, които осъществяват дейността си в областта на

Минно дело

Машиностроене

Строителство

Фармация

Храни

Търговски вериги

Телекомуникации

Транспорт и логистика

НПО

и други

Наши клиенти са и физически лица, които следва да уредят влизането, престоя и работата си в страната или да изпълнят задълженията си за деклариране и внасяне на лични данъци и осигурителни вноски.

Когато се нуждаете не просто от отговор, а от решение - обърнете се към Таксприм

Свържете се с нас